Paardrijden voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Over ons

STAPS maakt zich sterk om mensen met een beperking te kunnen laten genieten van paardrijden, want paardrijden geeft ontspanning. Het gaat om het samenspel tussen ruiter en paard, het bouwen aan een vertrouwensband en de start van een vriendschap.

Een sterke rug en vier sterke benen die je helpen loskomen van een rolstoel of krukken. Paardrijden is niet alleen een recreatieve of sportieve bezigheid, maar werkt ook nog eens therapeutisch!
Paardrijden ontspant en activeert tegelijkertijd.

Deze lessen vinden plaats in de Pasman Manege in Steenwijkerwold (Gem. Steenwijkerland). Aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG).

Jongen op paard

Wat moet u van
ons weten

In de lessen van STAPS hebben wij de beschikking over 7 leuke paarden met allemaal een eigen karakter. We proberen er elke week weer naar te streven dat elke ruiter op zijn "eigen" paard rijdt. Dit doen we omdat standvastigheid voor onze doelgroep van groot belang is.

De benen en de sterke rug van het paard zijn in staat om iemand met een beperking een geheel nieuwe wereld binnen te dragen. Want paardrijden betekent: loskomen van een handicap, tijdelijk weg van de eventuele rolstoel en/of looprek.

Onze lessen worden op een verantwoorde manier verzorgd door FPG-gediplomeerde instructrices (Federale Paardrijden Gehandicapten).

Bij ons in de Pasmanmanege zijn lespaarden aanwezig met de daarbij behorende uitrusting.

Lesdagen

In de lessen van STAPS hebben wij de beschikking over 7 leuke paarden met allemaal een eigen karakter. Onder leiding van de gediplomeerde FPG instructrices Janet Bakker en Harriette Pijper en samen met vele vrijwilligers rijden de ruiters in de Pasmanmanege te Steenwijkerwold.

Voordat begonnen wordt met het paardrijden is het van belang dat wij goed op de hoogte zijn van de stoornis/beperking van de ruiter. Zodat wij kunnen beoordelen welke maatregelen we moeten treffen, daarbij kan je denken aan: een extra begeleider naast het paard, welke pony is het meest geschikt? Moeten we gebruik maken van het opstapperron of andere hulpmiddelen etc.

Lesdagen op:
Dinsdag - 16.45 tot 20.00u
Donderdag - 17.00 tot 19.15u

"Ieder mens is uniek en heeft recht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling.
Een goede en een aantrekkelijke activiteit is het paardrijden"

Vakantiedagen

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze stichting, kunt u gerust op een dinsdagavond komen sfeer proeven. De lessen vinden plaats op dinsdag (16.45 tot 20.00u) en donderdag (17.00 tot 19.15u) uur in 5 verschillende groepen (niveaus), met uitzondering van de schoolvakanties. Hier vindt u een overzicht wanneer wij in de vakantie dicht zijn.

Gesloten op:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Bouwvak
Herfstvakantie

Fotoalbum

ANBI-informatie

ANBI informatie 2017 Stichting Aangepast Paardrijden Steenwijk e.o.

Naam

De officiële naam van de stichting is Stichting Aangepast Paardrijden Steenwijk e.o.. Zij staat in de markt ook bekend als STAPS.

RSIN-nummer

Het RSIN nummer van de stichting is 8136.72.466

Contactgegegevens

De statutaire zetel van de stichting is gemeente Steenwijkerland.
Het bezoekadres is Ten Holtheweg 16a, 8341 PG in STEENWIJKERWOLD.

Bestuurssamenstelling

De stichting kent een bestuur. Deze bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar activiteiten.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

L. Nijk
J. Jaspers
H. Helmers
M. Janssen

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding.

Doelstelling van de stichting:

Het bevorderen van het paard- en ponyrijden door mensen met een beperking, hiermede een vorm van revalidatie scheppend en een mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten biedend - zulks ter bevordering van hun levensgeluk en alles in de ruimste zin des woord.

Sinds onze oprichting van de stichting houden wij ons bezig met het geven van rijles aan ruiters met een beperking. Hiervoor hebben wij op dinsdag en vrijdag onze wekelijkse rijles welke door een gecertificeerde instructrice wordt gegeven.

Contact

U kunt contact opnemen met:

Janet Bakker   tel. 06-13786827

Ons adres

Pasmanmanege
Ten Holtheweg 16a
8341 PG Steenwijkerwold

Steun STAPS

Neem contact op met
Joost Jaspers
06-38407369

STAPS: NL09 RABO 01212.81.612
van Rabobank Steenwijk